Rabu, 20 Januari 2016


Perlawanan Bola Jaring Zon 3 (Kemasek)
2016

Hari Pertama

Hari Kedua
Tarikh:  18 - 20 Januari  2016
Hari : Isnin hingga Rabu
Masa: 2.00 petang
Tempat: Padang SMK Kerteh 


Disediakan  Oleh:
Admin