Logo Sekolah

  • Obor – ibarat ilmu yang menerangi hidup seseorang.
  • Buku – merupakan sumber ilmu pengetahuan.
  • Kuning – melambangkan negara yang berdaulat.
  • Merah – melambangkan kegemilangan atau kecemerlangan sekolah dan ahli-ahlinya.
  • Biru – melambangkan kesejahteraan hidup.