Visi dan Misi

Visi
SMK Kerteh
akan menjadi sebuah sekolah berdaya saing
di Terengganu menjelang tahun 2015.
Misi
SMK Kerteh akan menzahirkan
    1. persekitaran sekolah yang kondusif
    2. pelajar yang mementingkan kecemerlangan dalam kurikulum
    3. pelajar yang sentiasa menempa nama dalam aktiviti kokurikulum tertinggi
    4. pembangunan sahsiah pelajar ke peringkat terpuji